• (+90) 232 832 01 11

  • info@atkticaret.com.tr

  • Menemen,İzmir,Türkiye

ÜrünlerimizFm 200

Otomatik yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM 200 gazlı söndürme sistemleri; renksiz ve kokusuz olmak gibi özelliklere sahip olması nedeni ile bilgisayar odaları, telefon santralleri, iletişim merkezleri, müzeler, sanat galerileri, sistem kontrol odaları, jeneratör bölümleri, güç dağıtım merkezleri, banka kasaları, kütüphaneler, teyp, disket ve disk gibi depolama alanları, aseton vb alev alabilen sıvı depoları gibi alanlarda tercih edilmektedir.

25 bar basınç altında tüplere doldurulan FM200 gazı sıvı şekilde muhafaza edilmektedir. Yukrıda belirttiğimiz alanlar gibi yerlerde yaygın bir şekilde kullanılan FM-200 gazlı söndürme sistemlerinin bu kadar sık tercih edilmesinin sebebi; görüntü olarak uygulandığı alana herhangi bir zarar vermemesi ve insan sağlığını tehdit edici bir yanının olmamasıdır. İçerisinde sıvı halde bulunan gaz, püskürtme yoluyla yanıcı alana uygulanır ve FM200 gazı buzullar şeklinde yanıcı yüzeyi kaplayarak bir tabaka oluşturur. Halon gazına benzer bir yapıda olan FM 200 gazını Halon gazından ayıran en önemli özellik kimyasal değil, fiziksel bir yangın söndürme sistemi olmasıdır.

FM200 yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM200 gazı, havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik performansla yangın söndürme konusunda en etkili gazdır. Özellikle diğer söndürücülerin bıraktığı fiziksel hasarı bırakmaması nedeni ile günümüzde en çok kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinin başında gelmektedir.

FM 200 gazlı söndürme sistemleri yangına kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle tercih edilen bir söndürme sistemidir. Yangın alarmının devreye girmesinden sonra, ateşleme sistemi otomatik olarak yangına müdahale eder ve yaklaşık 8 saniyede yanıcı yüzeye püskürme işlemi uygulanır.

FM 200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, yanıcı yüzeyde ve ortamdaki teçhizatta kalıcı hasar bırakmamasıdır. Su, köpük ya da kimyasal toz içeren yangın söndürme sistemlerinin uygulandığı yüzeylerde fiziksel açıdan ciddi hasarlar açığa çıkmaktadır. Bu problem nedeniyle FM200 gazı geliştirilmiş ve uygulandığı yüzeyde fiziksel hasar bırakmadığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle FM200 gazıyla müdahale edilen alanlarda yangın sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaması da, bu sistemin yaygın olarak kullanılmasındaki en önemli etkendir. Elektrikli cihazların yer aldığı alanlarda da sorun teşkil etmemektedir.

FM200 gazının belli başlı özellikleri;

• Renksiz ve kokusuz bir gazdır.

• Ekonomiktir.

• İletkenliği yoktur

• Ozon tabakasına zarar vermez.

• Kimyasal bir gaz olmadığı için insan sağlığını tehdit etmez.

• Fiziksel bir gaz olan FM200 uygun şekilde kullanılması durumunda, yanıcı yüzeye diğer söndürücülerin verdiği hasarı vermez.

• Kısa süre içerisinde bulunduğu ortamda yayılır.